اخبار آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع نمایندگان مجلس دانش آموزی و منتخبین شوراهای دانش آموزی استان: عضویت در شوراها، فرصتی برای پرورش فکر،

ادامه مطلب

azmayeshgah.gam2.medu.ir

azmayeshgah.gam2.medu.ir دبیرخانه راهبری کشوری آزمایشگاه علوم اهداف دبیرخانه :فعال سازی آزمایشگاه مدارس ، توسعه نقش آزمایش در درک مفاهیم و آموزش مهارتهای عملی عناوین مهمترین

ادامه مطلب