به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، قاسمعلی خدابنده مدیرکل این سازمان گفت: در سال های گذشته دانش آموزان خلاق و نوآور در دوره ابتدایی در جشنواره جابربن حیان شناسایی می شدند اما برای شکوفا شدن استعدادهایشان با یک وقفه ای مواجه می شدند و نبود جشنواره ای در دوره اول متوسطه که بتواند این خلاء را پر کند احساس می شد و آموزش و پرورش خراسان رضوی جشنواره نوجوان خوارزمی را به عنوان یک پدیده جدید علمی پژوهشی در دوره اول متوسطه به کل کشور معرفی و اشاعه نمود.

وی افزود: جشنواره نوجوان خوارزمی اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از ابزاری است که در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین گام برمی دارد و با تلفیق دانش تئوری و کار عملیاتی در دانش آموزان، تعلیم و تربیتی ماندگار و پایدار ایجاد خواهد کرد.

خدابنده تصریح کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی یک موقعیت جدید یادگیری ایجاد می کند و این فضا و فرصت جدید در این جشنواره به عینه دیده می شود و موجب می شود مکان، فضا، زمان و محتوای آموزشی از چهارچوب کلاس و مدرسه خارج شده و در همه جا تعمیم و گسترش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر طبق سند تحول بنیادین باید دانش آموزان و معلمان را به سمتی سوق دهیم که از روش ها و شیوه های نوین آموزشی استفاده کرده و از شیوه های سنتی تعلیم و تربیت فاصله بگیرند و این موضوع در جشنواره نوجوان خوارزمی دیده می شود که در نهایت به توانمندی دانش آموزان و معلمان منجر خواهد شد.

پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی به لینک زیر مراجعه کنید.