استخدام ۵۵ هزار نیرو

دقایقی پیش دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد/ استخدام ۵۵ هزار نفر نیروی جدید در آموزش و پرورش/ رشته ها به تفکیک استان ها منتشر شد

شایان ذکر است رشته ها به صورت کامل به تفکیک استان منتشر شده است

دانلود دفترچه و مشاهده رشته ها به ما به مراجعه کنید.