بازنشستگی ۲۵ سال باحقوق ۳۰ روز فرهنگیان

فزایش حقوق به کمیسیون برگشت

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

شرایط افزایش حقوق در طرح رتبه‌ بندی فرهنگیان

۱۷/۵ درصد از مجموع ردیف های حق شغل+حق شاغل+حق شغل حرفه ای+ فوق العاده شغل + ایثارگری+ سختی کار، به ازای ۶ ساعت تدریس اضافه در هفته
این طرح کاملا اختیاری است و هیچ تعهدی برای متقاضیان جهت ادامه در سال های آتی ایجاد نخواهد کرد.
استفاده از مزایای این طرح پس از ارائه درخواست فقط برای یکسال و تا پایان شهریور ۹۸ خواهد بود.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش‌و‌پرورش خراسان
  طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اجرا می شود.
  منابع مالی این طرح در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است.
در این نوبت رتبه‌بندی به این‌صورت نخواهد بود که همه فرهنگیان به‌طور مساوی و یکسان افزایش حقوق داشته باشند، بلکه مواردی همچون آموزش‌های #ضمن‌خدمت، تسلط به #مهارت‌های‌فناوری‌و‌معلمی، #پژوهش، #تالیف و #نمره‌ارزشیابی

حقوق” برگشت خورد

صحن علنی مجلس امروز نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق #برگشت خورد.

دولت موضع خود را اعلام کرده و بر این تاکید دارد که “بیش از ۲۰ درصد نمی‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد و جایی برای تأمین هزینه‌های بالاتر ندارد؛ مگر این‌که نمایندگان خود راهی برای هزینه افزایش حقوق