بخشنامه نحوه به‌کارگیری آموزش‌ دهندگان به‌صورت حق‌التدریس ابلاغ می‌شود

محمدزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی:

بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ، مقرر شده بود آموزش و پرورش از بین چهار گروه مشمول این قانون کمبود نیروی انسانی خود را به‌صورت حق‌التدریس تأمین کند اما قانون مذکور در مورد سه گروه اول عملیاتی شد و در مورد آموزش‌ دهندگان مغفول باقی ماند و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان ، مقرر شد بخشنامه‌ای از طریق امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع درباره نحوه به‌ کارگیری آموزش‌ دهندگان به‌صورت حق‌التدریس ابلاغ شود.

بخشنامه نحوه به‌کارگیری آموزش‌ دهندگان به لینک ریر مراجعه کنید.