تبادکان خراسان رضوی

ناحیه ۶مشهد اقبال مردم در اصرار به ثبت نام در بعضی از مدارس دولتی نشان ا…

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

برگزاری دو رویداد بزرگ قرآنی فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری دو رویداد بزرگ قرآنی فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس خبر داد.

برگزاری دو رویداد بزرگ قرآنی فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس

دیدگاه‌ها برای ناحیه ۶مشهد اقبال مردم در اصرار به ثبت نام در بعضی از مدارس دولتی نشان ا… بسته هستند