رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت هفته معلم:

زحمات همه معلمان کشور بویژه در دوره مبارز با کرونا قابل تقدیر است

رئیس جمهور با قدردانی از تلاش خستگی ناپذیر همه معلمان کشور تاکید کرد که یکی از دغدغه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل مشکلات اقتصادی کارمندان به طور عام و معلمان و کارگران به طور خاص بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نشده و نخواهد شد.

احتمال برگزاری امتحانات سوادآموزان تا پایان اردیبهشت ‌ماه ۹۹