ج. شهریور ۱ام, ۱۳۹۸

آخبار

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تبادکان تبادکان برای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی نیازمند عزم ملی …

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آیین اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز پسر کشور:

برنامه های سازمان دانش آموزی بهترین بستر برای تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی است

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آیین اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز پسر سراسر کشور در اردوگاه کشوری شهید رجایی باغرود نیشابور، برنامه های سازمان دانش آموزی را بهترین بستر برای تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانست.

اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز جلوه ای تمام و کمال از آموزش های تمام ساحتی در تعلیم و تربیت است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.