تبادکان خراسان رضوی

ناحیه ۴ مشهد انتخاب سه تن از دانش آموزان این ناحیه در المپیادهای علمی جها…

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مراسم اختتامیه جشنواره قلم در مشهد:

جشنواره قلم نگاهی نو به آموزش و مدلی نوین از آموزش را به جامعه ارائه خواهد کرد

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مراسم اختتامیه مرحله کشوری جشنواره قلم در مشهد گفت: جشنواره قلم نگاهی نو به آموزش و مدلی نوین از آموزش را به جامعه ارائه خواهد کرد.

امروز رویکرد مدارس آموزش از راه دور مهارت آموزی و کار آفرینی است