زمان آزمون چهارم از ۹ دوره آموزشی ویژه مدیران( خلاقیت و نوآوری در مدرسه با کد ۹۱۴۰۰۵۲۲)

🔶 تاریخ آزمون : ۹۸/۴/۲۴ الی ۹۸/۴/۲۵

🔶 بازه های زمانی
⏰ بازه اول : ساعت ۸ الی ۱۲
⏰ بازه دوم : ساعت ۱۳ الی ۱۸

⏳ مدت آزمون : ۲۰ دقیقه
☑️ تعداد سوالات : ۲۰ سوال

▪️ آزمون نمره منفی ندارد.
کسب حداقل نمره ۱۲ جهت قبولی در آزمون الزامی است.

خراسان رضوی به لینک زیر مراجعه کنید