محتوا و سوالات دوره های ضمن خدمت مدیران مدارس

ازمون ان شامل موارد زیر می باشد :
سوالات دوره پیشگیری از وقوع جرم
سوالات دوره رهبری آموزشی
سوالات دوره مدیریت مشارکتی
سوالات دوره اصول شاداب سازی
سوالات دوره برنامه ریزی عملیاتی
سوالات دوره نظارت و راهنمایی آموزشی
سوالات دوره مدیریت ارتباطات در مدرسه
سوالات دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه

زمان برگذاری ازمون ها:

استان خوزستان
تاریخ آزمون : ۱۵،۱۶،۱۷ تیر (باتوجه به مناطق)
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
ساعت :۱۴ الی ۱۶
ساعت: ۱۸ الی ۲۰

دوره مدیریت ارتباطات در مدرسه

استان البرز
نواحی یک و دو کرج:دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷
ساعت : ۹ الی ۹:۳۰
ساعت : ۱۰ الی ۱۰:۳۰
ساعت : ۱۱الی ۱۱:۳۰
ساعت : ۱۴ الی ۱۴:۳۰
ساعت : ۱۵الی ۱۵:۳۰
ساعت : ۱۶الی ۱۶:۳۰

مدیریت مشارکت در سطح مدرسه

استان البرز
تاریخ آزمون :از ۹۸/۴/۱۲ الی۹۸/۴/۱۷
ساعت آزمون : ۹الی۱۲

دوره رهبری آموزشی

ویژه مدیران
استان: خراسان رضوی
تاریخ آزمون : ۹۸/۴/۱۷ الی ۹۸/۴/۱۸
ساعت : ۸ الی ۱۲

ساعت :۱۳ الی ۱۸

 

دانلود سوالات دوره های ضمن خدمت مدیران مدارس می توانید از اینجا دانلود کنید.