سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در جمع کارشناس مسئولان مدارس و مراکز غیردولتی استان خراسان رضوی گفت: مدارس غیردولتی بهترین بستر برای مشارکت مردم در آموزش و پرورش است.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و فعالیت در بخش غیردولتی در حوزه تعلیم و تربیت کاری بسیار دشوار است اظهار کرد: حمایت از مدارس غیردولتی را به عنوان یک سیاست اصلی دنبال می کنیم اما در کنار این موضوع اعتقاد داریم باید براساس آموزه های سند تحول بنیادین این مدارس را در مسیر صحیح هدایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر مدارس غیردولتی از باب حمایت کردن از آن ها در آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است و با توجه به این که بخش زیادی از این مدارس وظایف و رسالت خود را به نحو احسن انجام می دهند تلاش خواهیم کرد شرایط فعالیت آن ها را در چارچوب اهداف سند تحول بنیادین تسهیل کنیم.