معاون سوادآموزی آموزش و پرورش در دوره آموزش تربیت مدرس نهضت سوادآموزی:
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی در دوره تربیت مدرس نهضت سوادآموزی که در مرکز شهید آیت الله سعیدی مشهد مقدس در حال برگزاری است پویایی در آموزش را رکن اساسی آموزش و پرورش کارآمد دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مصطفی اسدی معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی در افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: در هر کشوری آموزش و پرورش رکن اساسی و عامل پیشرفت هر جامعه ای است.

وی افزود: آموزش کارآمد آموزشی است که پویایی داشته باشد و یکی از عوامل پویایی این است که تدریس و کتب تدریس در گذر زمان و با ظهور علوم جدید و به فراخور زمان تغییر کند.

اسدی تصریح کرد: دوره آموزشی مدرسین در راستای پویایی آموزش و با هدف به روز کردن اطلاعات و روش های تدریس در آموزش بزرگسالان برگزار گردیده است.

گفتنی ست در این دوره آموزشی پنج روزه که با حضور ۴۷ نفر از مدرسین منتخب شهرستان های استان خراسان رضوی در حال برگزاری است آموزش هایی همچون روش تدریس کتب سوادآموزی بزرگسالان، ریاضی، زبان فارسی، علوم تجربی، قرآن و علوم اجتماعی تدریس می شود.

لینک زیر مراجعه کنیدhttp://gestyy.com/w2ndcb