ی. اسفند ۴ام, ۱۳۹۸

آخبار

فناوری اطلاعات و ارتباطات

azo.ardebilsch.ir گروه آموزشی آزمایشگاه علوم استان اردبیل 

1 min read

azo.ardebilsch.ir گروه آموزشی آزمایشگاه علوم استان اردبیل

دو حلقه دی وی دی آزمایشهای علو م ۱ و ۲ به مناطق و نواحی ارسال شد سرگروه های محترم نسبت به تکثیر و ارسال آن به مدارس مناطق و نواحی اقدام فرمایند      دو حلقه دی وی دی آزمایشهای علو م ۱ و ۲ به مناطق و نواحی ارسال شد سرگروه های محترم نسبت به تکثیر و ارسال آن به مدارس مناطق و نواحی اقدام فرمایند      دو حلقه دی وی دی آزمایشهای علو م ۱ و ۲ به مناطق و نواحی ارسال شد سرگروه های محترم نسبت به تکثیر و ارسال آن به مدارس مناطق و نواحی اقدام فرمایند

جهت ورود اینجا کلیک کنید

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.