بازی و یادگیری ابتدایی یک پروژه ملی با اشاره به تجهیز هزار مدرسه در کشور برای آغاز این پروژه اظهار کرد.

شیوه نامه بازی و یادگیری ابتدایی به زودی در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

هزار مدرسه در کشور که امکانات لازم را داشته‌اند در این پروژه شرکت کرده‌اند و مدارس دیگری هم بدون آنکه در لیست باشند برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد حضور تمام مدارس ابتدایی کشور در این پروژه باشم.

لیست مدارس شامل بازی و یادگیری ابتدایی