پرتال همگام هدایت تحصیلی ۹۸ پایه نهم آزمون های رغبت سنج و توانایی آزمون سلامت روان جهت دانش آموزان متوسطه hamgam.medu.ir

هدایت تحصیلی ۹۷-۹۸ همانند سالهای پیش از ابتدای دی ماه ۹۷ آغاز شده است این روند که با توضیحات مشاورین در مدارس در ارتباط با مراحل هدایت تحصیلی و انتخاب رشته صورت می گیرد.

یکی از بهترین روش های انتخاب رشته درسی توجه کامل به نکات پیرامون آزمون های مشاوره ای در طول سال تحصیلی است.

دانش آموزان پایه نهم می توانند با آگاهی کامل از روند هدایت تحصیلی انتخاب رشته آگاهانه ای داشته باشند.

لازم به توضیح می باشد که در کل انتخاب رشته توسط تحلیل آزمون های مشاوره ای پیشنهاد اولیا و مشاور دبیرستان و نمرات درسی و نظریه دانش آموز توسط سیستم به صورت اتوماتیک صورت میگیرد.

اولین مرحله انتخاب رشته شرکت در آزمون رغبت سنج و توانایی در سایت hamgam.medu.ir است که مجموعا حدود ۳۰۰ سوال را در بر میگیرد.

دانش آموزان متقاضی انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به احتمال زیاد در پایه هشتم آزمون سلامت روان را پاسخگو بوده اند که این امر در نتیجه انتخاب رشته نقش موثری ندارد ولی باعث آشنایی دانش آموزان با روند کلی برگزاری آزمون های مشاوره ای شده است.

☘ با توجه به دستورالعمل هدایت تحصیلی یکی از راهکارهای بدست آوردن رشته های هاشوری شرکت در امتحان یا امتحانات تعیین رشته مجدد است .

دانش آموز درسی را که نمره حداقل( کف نمره ) را بدست نیاورده است را مجدد امتحان می دهد.
اما با توجه به اینکه نمره حد نصاب ، ترکیبی از نمره کتبی سال هفتم، هشتم و نهم است و نمرات دانش آموزان در سال هفتم و هشتم متفاوت است در نتیجه نمره سال نهم هر دانش آموز برای کسب رشته مورد علاقه متفاوت است که توسط مشاور یا مدیر مدرسه محاسبه و در فرم تعیین رشته مجدد نوشته خواهد شد.

برای سهولت در محاسبه نمره و درس تعیین رشته با توجه به ضرایب متفاوت ( هفتم ضریب ۱، هشتم ضریب ۱ و نهم ضربب ۳)، دانش آموز باید حداقل نمره زیر را بدست بیاورد:

دقت شود که فقط نمره کتبی ترم دوم محاسبه شود.
ورود به رشته ریاضی
” جمع نمرات کتبی هر ۳ سال با احتساب ضریب”
☘ درس ریاضی ۷۰
☘ درس علوم ۶۵

ورود به رشته علوم تجربی
☘ درس ریاضی ۶۵
☘ درس علوم ۷۰

ورود به رشته علوم انسانی
☘ درس زبان و ادبیات فارسی ۷۰
☘ درس مطالعات اجتماعی ۶۵
☘ درس عربی ۶۰

ورود به فنی حرفه ای( صنعت و هنر)
☘ درس ریاضی و علوم ۵۰
☘ درس فناوری و هنر ۶۰

ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
☘ درس ریاضی ۵۰
☘ درس فناوری و هنر ۶۰

ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
☘ درس علوم ۵۰
☘ درس فناوری و هنر ۶۰

مشاور مدرسه (در صورت حضور نداشتن..مدیر مدرسه) با بررسی کارنامه هر ۳ سال ” درس” یا دروس تعیین رشته مجدد را شناسایی و مشخص می کند.

برای بدست آوردن ” نمره” به دلیل اینکه نمره هفتم و هشتم از قبل مشخص است و دانش آموزان فقط سال نهم را امتحان می دهد، در ابتدا نمره هفتم و هشتم را جمع و سپس کسری نمره را با توجه به جدول بالا محاسبه و بر ضریب سال نهم تقسیم و نمره بدست می آید.
☘ مثال: درس ریاضی برای ورود به تجربی
نمرات یک دانش آموز فرضی:
سال هفتم ۱۰
سال هشتم ۱۰
دانش آموز باید ۴۵ نمره با احتساب ضریب در سال نهم بدست آورد(جمعا ۶۵ امتیاز)
که اگر تقسیم بر ضریب شود نمره ۱۵ بدست می آید.
و مشاور مدرسه در قسمت دوم برگه تعیین رشته درس ریاضی با نمره ۱۵ را قید می کند.
و در صورتی که تعداد درسهای عدم احراز حد نصاب بیشتر باشد درسهای دیگر نیز با ذکر نمره نوشته خواهد شد.