همگام -هدایت تحصیلی-آزمون های مشاوره ای hamgam.medu.ir

پرتال همگام هدایت تحصیلی ۹۸ پایه نهم آزمون های رغبت سنج و توانایی آزمون سلامت روان جهت دانش آموزان متوسطه hamgam.medu.ir هدایت تحصیلی ۹۷-۹۸ همانند سالهای پیش از ابتدای دی ماه ۹۷ آغاز شده است این روند که با توضیحات مشاورین در ادامه مطلب