بجستان منتظر خبرهای خوب از خیرین بجستانی باشید .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تاکید کرد: نقش برجسته معلمان کشور در جنگ تحمیلی و ضرورت حضور پررنگ تر آن ها در جنگ فرهنگی و اقتصادی امروز معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور […]

پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله استانی

پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله استانی مراسم استقبال از هنرجویان افتخار آفرین منطقه تبادکان و استان جلسه تقدیر از افتخارآفرینان حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش من… بازدید سفرای کشورهای مشارکت کننده در ساخت مدارس برای دانش آم… یکی از این چرخش های تحول آفرین که به ما کمک می کند از وضعیت … […]

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش در دوره آموزش تربیت مدرس نهضت سوادآموزی: معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی در دوره تربیت مدرس نهضت سوادآموزی که در مرکز شهید آیت الله سعیدی مشهد مقدس در حال برگزاری است پویایی در آموزش را رکن اساسی آموزش و پرورش کارآمد دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل […]