قرص فاویپیراویر کرونا

  آویگان نام دارویی است که چین‌ی ها ازش برای  یک تجربه جدید واسه درمان ویروس کرونا یاد می‌کنند.

میخواید بدونید در اصل چیه اینجا کلید کنید

 

  • یوشی‌هیده سوگا، از مقامات ارشد دولت ژاپن اعلام کرد که چند کشور از ژاپن درخواست کرده‌اند تا داروی فاوی‌پیراویر را برای درمان ابولا در اختیار آنها قرار دهد
  • بهداشت جهانی است،درباره حاشیه های بوجود آمده درباره داروی «فاوی‌پیراویر»‌ گفت:« ما کتمان نمی کنیم که شاید برخی اقدامات نتیجه خوبی نداشته ولی …
  •  قرص فاویپیراویر کرونا
  •  قرص فاپل اوی
  •  قرص فاپل اوی کرونا
  •  فاپل اوی کرونا
  •  درمان فاپل اوی
  •  فاویپیراویر خرید
  •  خرید قرص فاویپیراویر
  •  قیمت قرص فاویپیراویر

ویروس کرونا

 

بازی و یادگیری ابتدایی یک پروژه ملی با اشاره به تجهیز هزار مدرسه در کشور برای آغاز این پروژه اظهار کرد.

شیوه نامه بازی و یادگیری ابتدایی به زودی در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

هزار مدرسه در کشور که امکانات لازم را داشته‌اند در این پروژه شرکت کرده‌اند و مدارس دیگری هم بدون آنکه در لیست باشند برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد حضور تمام مدارس ابتدایی کشور در این پروژه باشم.

لیست مدارس شامل بازی و یادگیری ابتدایی