جذب ۴۴ هزار دانشجومعلم در سال‌ جاری

خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان:

پیگیر تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه «تربیت معلم» هستیم.

این دانشگاه حدود ۷۹ هزار دانشجو دارد و امسال نیز ۴۴ هزار ردیف گرفته‌ایم که ۲۵ هزار ردیف از طریق کنکور و دانشجوی پیوسته و حدود ۱۶ هزار نفر نیز از طریق ماده ۲۸ یا همان آزمون استخدامی و طی دوره‌های یکساله مهارت‌آموزی جذب می‌کنیم.

شرط معدل تعیین‌شده در دانشگاه فرهنگیان ، توسط وزارت آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و وزارت علوم تعیین شده است و به دانشگاه فرهنگیان ربطی ندارد و عدد آن نمره ۱۵ است.

جذب دانشجومعلم برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.