استان مرکزی ضمن خدمت

با احترام، به اطلاع می رساند ، اداره کل در نظر دارد پنجمین دوره آموزشی «مدیریت مشارکتی در سطح منطقه » با کد ۹۱۴۰۱۵۲۰به مدت ۲۴ ساعت برگزار نماید . بدیهی است گذراندن ده عنوان دوره آموزشی برای مدیران مدارس جهت استمرار فعالیت آنان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ الزامی است .
فراگیران دوره:
مدیران مدارس دوره های ابتدایی ، متوسطه اول و دوم دولتی و غیر دولتی می باشند .
شرکت مدیران همه مدارس در این دوره الزامی است و اخذ گواهی دوره های آموزشی گذرانده شده یکی از الزامات استمرار فعالیت آنان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ خواهد بود .
آزمون دوره به صورت حضوری در کارگاه تست سنتر مناطق / نواحی چهار شنبه ۲۶ / ۴ / ۹۸ از ساعت ۸تا ۱۳ برگزار می شود.

به لینک زیر مراجعه کنید.