دوره های ضمن خدمت مدیران استان سمنان

دوره ی “مدیریت ارتباطات در مدرسه
🔘کددوره :۹۱۳۰۱۲۵۹
☑️مدت دوره : ۱۶ ساعت
✅تاریخ آزمون : ۱الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۲️⃣ دوره رهبری آموزشی
🔘کددوره :۹۱۴۰۰۴۷۹
☑️مدت دوره :۲۴ ساعت
✅تاریخ آزمون :۱۵ الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۳️⃣ دوره برنامه ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش
🔘کددوره :۹۱۴۰۲۰۲۳
☑️مدت دوره :۱۶ ساعت
✅تاریخ آزمون : ا الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۴️⃣ دوره نظارت و راهنمایی تعلیماتی
🔘کد دوره :۹۱۴۰۲۰۳۶
☑️مدت دوره:۲۴ ساعت
✅تاریخ آزمون : ۹ ای ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون :۱۷ الی ۲۳

۵️⃣ دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه
🔘کددوره :۹۱۴۰۰۵۲۲
☑️مدت دوره :۲۴ ساعت
✅ آزمون: ۲۲ الی ۲۷ تیر

⏰ساعت آزمون : ۸الی ۱۴

به لینک زیر مراجعه کنید

محتوا و سوالات دوره های ضمن خدمت مدیران مدارس

ازمون ان شامل موارد زیر می باشد :
سوالات دوره پیشگیری از وقوع جرم
سوالات دوره رهبری آموزشی
سوالات دوره مدیریت مشارکتی
سوالات دوره اصول شاداب سازی
سوالات دوره برنامه ریزی عملیاتی
سوالات دوره نظارت و راهنمایی آموزشی
سوالات دوره مدیریت ارتباطات در مدرسه
سوالات دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه

زمان برگذاری ازمون ها:

استان خوزستان
تاریخ آزمون : ۱۵،۱۶،۱۷ تیر (باتوجه به مناطق)
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
ساعت :۱۴ الی ۱۶
ساعت: ۱۸ الی ۲۰

دوره مدیریت ارتباطات در مدرسه

استان البرز
نواحی یک و دو کرج:دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷
ساعت : ۹ الی ۹:۳۰
ساعت : ۱۰ الی ۱۰:۳۰
ساعت : ۱۱الی ۱۱:۳۰
ساعت : ۱۴ الی ۱۴:۳۰
ساعت : ۱۵الی ۱۵:۳۰
ساعت : ۱۶الی ۱۶:۳۰

مدیریت مشارکت در سطح مدرسه

استان البرز
تاریخ آزمون :از ۹۸/۴/۱۲ الی۹۸/۴/۱۷
ساعت آزمون : ۹الی۱۲

دوره رهبری آموزشی

ویژه مدیران
استان: خراسان رضوی
تاریخ آزمون : ۹۸/۴/۱۷ الی ۹۸/۴/۱۸
ساعت : ۸ الی ۱۲

ساعت :۱۳ الی ۱۸

 

دانلود سوالات دوره های ضمن خدمت مدیران مدارس می توانید از اینجا دانلود کنید.