زمان آزمون چهارم از ۹ دوره آموزشی ویژه مدیران( خلاقیت و نوآوری در مدرسه با کد ۹۱۴۰۰۵۲۲)

🔶 تاریخ آزمون : ۹۸/۴/۲۴ الی ۹۸/۴/۲۵

🔶 بازه های زمانی
⏰ بازه اول : ساعت ۸ الی ۱۲
⏰ بازه دوم : ساعت ۱۳ الی ۱۸

⏳ مدت آزمون : ۲۰ دقیقه
☑️ تعداد سوالات : ۲۰ سوال

▪️ آزمون نمره منفی ندارد.
کسب حداقل نمره ۱۲ جهت قبولی در آزمون الزامی است.

خراسان رضوی به لینک زیر مراجعه کنید

آزمون جبرانی دوره “رهبری آموزشی
🔘با کد ۹۱۴۰۰۴۷۹
🔘استان خراسان رضوی
🔘 تاریخ آزمون : شنبه ۲۲ تیر

در دو بازه زمانی
⏰ ساعت ۸ الی ۱۲
⏰ ساعت ۱۳ الی ۱۸

همکارانی که نمره قبولی کسب نکرده اند و یا به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون نشده اند می توانند مجددا جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

به لینک زیر مراجعه کنید.

دوره ضمن خدمت:

اطلاع رسانی دوره ها:
💠دوره ضمن خدمت رهبری آموزشی
🔸رایادرس
🔸مهلت آزمون دوم تا ۲۱ تیر ماه
🔸آزمون نهایی ۲۲ الی ۲۵ تیر ماه

 

💠دوره ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری
🔸رایادرس
🔸مهلت آزمون دوم تا ۲۱ تیر ماه
🔸آزمون نهایی ۲۲ الی ۲۵ تیر ماه

💠جهت اطلاع از دوره ها به سایت ززیر مراجعه کنید.