آزمون جبرانی دوره “رهبری آموزشی
🔘با کد ۹۱۴۰۰۴۷۹
🔘استان خراسان رضوی
🔘 تاریخ آزمون : شنبه ۲۲ تیر

در دو بازه زمانی
⏰ ساعت ۸ الی ۱۲
⏰ ساعت ۱۳ الی ۱۸

همکارانی که نمره قبولی کسب نکرده اند و یا به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون نشده اند می توانند مجددا جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

به لینک زیر مراجعه کنید.