رزرو اینترنتی اسکان نوروزی۹۸ فرهنگیان

#آغاز : ۳ اسفند
#پایان : ۲۴ اسفند
متقاضیان به نشانی به سایت زیر مراجعه نمایند

eskan.medu.ir

🗯فرهنگیان محترم در بازه زمانی ۲۸ اسفند لغایت ۱۲ فروردین می توانند با مراجعه حضوری در پایگاه های اسکان فرهنگیان در استان ها از ظرفیت پذیرش حضوری نیز استفاده نمایند.